Benadering

Allied Consult benadert leiderschaps- en organisatie ontwikkeling vanuit een psychologisch en systeemtheoretisch perspectief. Vanuit dit perspectief wordt een organisatie gezien als een functioneel verband van mensen meteen gezamenlijke doelstelling en taak. Menselijke kenmerken zoals ambitie,passie, idealen, angsten, twijfels, rivaliteit, vasthoudendheid, creativiteit,normen en waarden spelen daarin altijd een belangrijke rol. Deze kenmerken hebben een diepgaande invloed op het gedrag van mensen en zijn mede bepalend voor het succes van organisaties.
Het menselijk gedrag wordt bepaald door de wisselwerking tussen rationele en niet-rationele, zichtbare en onzichtbare, bewuste en onbewuste factoren en patronen. Hetzelfde geldt voor het functioneren van een organisatie. Individuen, teams en organisaties kunnen eigenlijk alleen maar begrepen worden als de psychologische dimensie in de beschouwing wordt betrokken. De psychologische dimensie dient een integraal en voortdurend onderdeel te vormen bij het ontwerpen en aansturen van organisaties. Het is echter één van de paradoxen van organisaties dat deze zo belangrijke psychologische realiteit, zich zo lastig laat ontsluiten.

Allied Consult is zich bewust van de psychologische realiteit dat veranderen, risico nemen betekent en onrust en onzekerheid kan veroorzaken. Allied Consult helpt bij het verkennen en verleggen van de psychologische grenzen die daadwerkelijke veranderingen in de weg staan. Relevant hierbij is dat individuen en teams hun autonomie behouden en een ‘stevig’ gevoel van veranderingsexpertise en competentie ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat implementatie van (rationeel) geplande veranderingen ook daadwerkelijk geschiedt en de feitelijke verandering een stevige basis vormt voor een volgende stap.

Het management en de medewerkers leren de psychologische effecten van de veranderingen te (ver)dragen, waardoor toekomstige veranderingen met meer vertrouwen tegemoet worden gezien en zelfstandig worden aangepakt.
Het adviesprofiel van Allied Consult kenmerkt zich door: beschikbaarheid, authenticiteit, betrokkenheid en verbondenheid.