Diensten

Allied Consult beperkt zich in de formulering van haar bijdrage aan organisaties tot een tweetal diensten: Processconsulting en Leiderschapsontwikkeling. Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen:

Allereerst is Allied Consult de opvatting toegedaan dat ontwikkeling van organisatie, groep of individu een kwestie is van problemen oplossen. Problemen die samenhangen met de opdracht die de organisatie, een team of een individu zich stelt. Te vaak wordt het werken aan ontwikkeling ontkoppeld van het vraagstuk waarvoor men hoofdschuddend staat en wordt alles in het werk gesteld om het vraagstuk te ontkennen of te vermijden. Een leider ontwikkelt zich als hij of zij het vraagstuk aanpakt en zich er doorheen worstelt.

Daarnaast moeten we constateren dat de complexiteit van grote, wat oudere ondernemingen en organisaties, zoals universiteiten, banken, onderwijs- en andere maatschappelijke instellingen en industrie, behoorlijk is toegenomen. De druk op efficiency en effectiviteit heeft de regelgeving doen toenemen, de nadruk op gedisciplineerd handelen vergroot, de werkdruk verhoogd, flexibiliteit als belangrijke waarde opgevoerd, en veranderingen als een constante in de organisaties gebracht. De huidige crisis draagt aan deze ontwikkeling nog een fors steentje bij. Dit alles wordt vaak ervaren als een psychische druk waardoor het vaker dan voorheen voorkomt dat men “ineens” even niet meer weet hoe men een vraagstuk moet oplossen. Enige steun in de vorm van proces-begeleiding om een een lastige fase door te komen blijkt dan al snel gewenst.

Voor Allied Consult staat het organisatie-vraagstuk centraal. De oplossing van het vraagstuk is het doel van haar inspanningen. De ontwikkeling van de leidinggevende loopt hieraan parallel. En uiteraard maken persoonlijke begeleiding, executive coaching, teamontwikkeling en consultancy deel uit van de bijdrage van Allied Consult.