Leiderschapsontwikkeling

De visie op leiderschap van Allied Consult overstijgt het denken in kennis, kunde en vaardigheden en competenties. Uitgangspunt is dat het gedrag van mensen kan worden begrepen in het licht van de persoonlijke geschiedenis en levenssituatie en in de context van de taak, het team en de organisatie waarbinnen zij werken. Zo bestaat er een voordurende wisselwerking tussen persoonlijke en zakelijke motieven, door bewuste en onbewuste, rationele en irrationele processen binnen individuen en samenwerkingsrelaties. Om veranderingen op diverse niveaus te kunnen richten en verwezenlijken is inzicht nodig in het ‘innerlijk theater’ van individuen en fenomenen die hierdoor in samenwerkingsrelaties en in de organisatie als geheel kunnen ontstaan.

Leiders hebben de taak de grens te managen tussen de binnen- en buitenwereld van de organisatie, van het team én van henzelf. Pas als de leider inzicht kan krijgen in zijn ‘innerlijk theater’ en de fenomenen die hierdoor in relatie tot derden worden opgeroepen, is ontwikkeling te verwachten. Pas dan kan de leider de effectiviteit van zichzelf in het oplossen van organisatie-vraagstukken en zijn betekenis voor de ontwikkeling van anderen verbeteren.

Allied Consult helpt organisaties om adequaat in te spelen op de steeds wijzigende rollen van het leiderschap. Het is evident dat in de huidige tijd van crisis en bezuinigingen de emotionaliteit in de samenleving maar evenzeer in  organisaties is toegenomen. Het is een opgave van de leidinggevende om met deze emotionaliteit om te kunnen gaan.

Nabijheid, emotionele volwassenheid, contact kunnen maken, kennis van zaken hebben en grenzen kunnen stellen, zijn hierbij relevante en noodzakelijke vermogens en vaardigheden van een prettige en effectieve leidinggevende in deze tijd. “Emotional containment” is hierbij het sleutelwoord.