Processconsulting

Processconsulting richt zich op het herkennen en gebruik maken van psychologische wetmatigheden binnen de context van een veranderende organisatie. Het belangrijkste doel is de veranderingsimpact van het management te vergroten door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die er bij de medewerkers aanwezig zijn.

Het is van belang de organisatiecultuur waarin de emoties van de medewerkers en het management zich hebben genesteld te doorgronden. In situaties van (beoogde) veranderingen spelen immers weerstand, angst onzekerheid, wantrouwen, agressie, eigen belang, manipulatie, coalitievorming en andere irrationele (onbewuste) processen een rol. Zij kunnen ervoor zorgen dat veranderingsprocessen stroperig worden of tot stilstand worden gebracht.

Processconsulting leert management en medewerkers zich bewust te zijn van de aanwezigheid van onbewuste zich steeds repeterende processen en patronen en deze te bewerken. Diagnosticeren en implementeren wisselen elkaar voortdurend af. Veranderen wordt niet opgevat als een lineair maar als een dynamisch, circulair proces. De voortgang van het veranderingsproces wordt regelmatig en door middel van verschillende methoden getoetst.