Type opdrachten

Allied Consult heeft in de afgelopen periode met succes aan de volgende opdrachten gewerkt:

1. Transformatie van een functioneel ingericht over- en opslag(haven)bedrijf naar een klantgericht, kostenbewust werkende onderneming op het gebied van “logistic services”.

2. Ontwerpen en begeleiden van “start ups” m.b.t. transfer van werkzaamheden van Nederland naar Indië binnen een Internationaal werkende bank.

3. Advisering en begeleiding van een BU binnen een internationaal werkend chemisch bedrijf inzake ernstige ‘onverklaarbare’ veiligheids incidenten met persoonlijk letsel.

4. Ondersteuning van de R.v.B van een grote verzekeraar in hun samenwerking na een fusie.

5. Ontwikkelen van een MD-programma voor een BU van een internationaal werkend chemisch bedrijf als ondersteuning van een transformatieproces gericht op het verhogen van efficiency en effectiviteit

6. Advisering en begeleiding bij conflicten en harassment kwesties in diverse ondernemingen

7. Mede ontwerpen van een internationaal MD-programma voor een grote bank. Inhoudelijke bijdrage op het gebied van leiderschaps- en teamontwikkeling gebruik makend van onder andere “outdoor- oefeningen”.

8. Samenwerkingsvraagstukken tussen leden van de directie van een HBO opleiding.

9. Onderzoek naar en begeleiding van een pilot van een grote verzekeraar om de markt van immigranten te bedienen met financiële producten.

10. Begeleiding van een directie van een HBO opleiding inzake een ernstig conflict in de organisatie als gevolg van weerstanden tegen de ingezette cultuurverandering en de gevolgen van een fusie.

11. Advisering en begeleiding van een ROC bij het inrichten en uitvoeren van een plan om te komen tot ‘zelf-verantwoordelijke teams’

12. Diverse projecten rondom het functioneren, outsourcen en (her)inrichten van ondersteunende afdelingen zoals supportafdelingen, maintenance, human resources etc.

13. Sparringpartner; (Nederlands-, Duits- en Engelstalig) coach en consultant/facilitator “off or on the job” voor management en managementteams op diverse niveaus en professionals werkzaam in diverse vakgebieden en organisaties.

14. Ontwikkelingsassessments voor management op diverse niveaus en professionals ter ondersteuning op het gebied van functieverandering, loopbaanorientatie, carrière- ontwikkeling.